14 gener, 2022
Notícia

Cómo hacer un taller de prototipado colaborativo. Guia didàctica

Guia didàctica de “La Aventura de Aprender” (INTEF), realitzada per Marcos García i coordinada per Antonio Lafuente, per tal de reflexionar sobre com trobar gent que ajudi a fer realitat idees de manera col·laborativa.

Als tallers de prototipat col·laboratiu no només es produeixen projectes, també es creen noves comunitats de pràctica, aprenentatge i experimentació explica l’autor d’aquesta guia didàctica, Marcos García, que actualment ajuda diferents institucions (biblioteques, universitats, centres culturals o escoles) a endegar laboratoris ciutadans. D’això, de les pràctiques de mediació que faciliten la participació i la col·laboració entre les persones i de tot allò que ens ajuda a aprendre a cooperar i a desplegar el potencial de la cooperació tracta l’últim manual presentat per La Aventura de Aprender, un projecte concebut i coordinat per Antonio Lafuente per a INTEF (Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España).

 

Igual que les altres guias incloses a la secció Proyectos colaborativos de La Aventura de Aprender, té per objectiu afavorir la posada en marxa d’aquesta mena de projectes que connectin l’activitat de les aules amb allò que passa fora d’aquestes. Sense aprenentatge no hi ha aventura, sostenen els impulsors d’aquest espai de trobada i intercanvi entorn dels aprenentatges, ja que les tasques d’aprendre i produir són cada vegada més indestriables de les pràctiques associades al fet de compartir, col·laborar i cooperar. Predicant amb l’exemple, els materials que apareixen en aquesta secció són fruit de la col·laboració entre organismes públics i diferents col·lectius.

 

Coordinat per Antonio Lafuente (promotor d’aquestes guies), al manual s’explica com fer perquè una persona amb una bona idea pugui trobar gent que l’ajudi a fer-la realitat treballant en equip i sumant les seves diferents capacitats. Eminentment pràctica i estructurada per al seu desenvolupament en entorns educatius com les seves altres companyes de secció, la guia s’obre amb una introducció als tallers de prototipat col·laboratiu: què són?, per a què serveixen?, qui els ha posat en marxa?, què aporten?, etc.). A continuació, es van desglossant els ingredients bàsics per posar en pràctica un d’aquests tallers: “Materials”, “Passes” (Assumptes previs, Convocatòria a projectes i col·laboradors, Taller de prototipat col·laboratiu, Mediació, Documentació i Activitats paral·leles), “Consells” i “Recursos” (Referències i imatges).

 

 

La Aventura de Aprender

 

Espai de trobada i intercanvi d’idees entorn de l’aprenentatge, concebut i coordinat per Antonio Lafuente (Procomú i Laboratoris Ciutadans) per al Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del profesorado (INTEF). Aquest projecte, obert als moviments i organitzacions socials que col·laboren en aquesta tasca dels aprenentatges ciutadans dins de les seves comunitats, sorgeix de la convicció que el coneixement és producte del treball social i col·laboratiu en el context d’una educació oberta, a extramurs en molts casos de les institucions acadèmiques, una activitat més de fer que de pensar i menys argumentativa que experimental.

 

 

Data de publicació: 2022
Publica: La Aventura de Aprender (INTEF, Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España)
A càrrec de: Marcos García/Autor; Antonio Lafuente/Coordinació
Més informació i accés a la guia didàctica: laaventuradeaprender/guias/como-hacer-un-taller-de-prototipado

 

 

 

 

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.