6 maig, 2021
Agenda

Estètiques Transversals / Inmunitat - Comunitat. Convocatòria

Idensitat i Centro Huarte activen la quarta edició d'Estètiques Transversals per desenvolupar un projecte de recerca i producció relacionat amb el context social i cultural de les poblacions d'Huarte, Burlada i Villava (Navarra) dins del programa europeu de col·laboració "Who Cars"?

Aquesta quarta edició d’Estètiques Transversals , projecte de recerca i experimentació en l’encreuament entre art, mediació i espai social impulsat conjuntament per Idensitat i Centro Huarte, forma part del programa Who Cares?, l’objectiu del qual és imaginar futurs possibles amb la cura mútua i de l’entorn com a estratègies per millorar les relacions subjectives i recuperar la comunitat com a res publica, com a espai d’allò comú.

 

S’articula com a residència híbrida de recerca i producció artística, un lloc de confluència entre les pràctiques artístiques com a espai de recerca crítica; les accions de mediació com a espai de producció de contingut, d’interacció i transferència d’aprenentatges; i el context com a espai de relació entre una temàtica de treball i un determinat espai social actiu al voltant d’ella.

 

La convocatòria es dirigeix a artistes o col·lectius interessats a desenvolupar un projecte artístic en els contextos socials on s’inscriu la proposta (les poblacions navarreses d’Huarte, Burlada i Villava) i sobre la temàtica d’aquesta edició: Immunitat-Comunitat.

 

La residència es planteja de forma híbrida, combinant la presencialitat amb el treball a distància necessari per completar el projecte, amb un període presencial de cinc setmanes de durada a desenvolupar entre octubre de 2021 i abril de 2022.

 

Desenvolupada en el marc de Who Cares?, aquesta edició d’Estètiques Transversals també té com a objectiu posar les cures en les metodologies de treball i aprofitar l’oportunitat per repensar els models de convocatòria. Per això, i per l’especificitat del tema, es proposa una convocatòria en dues fases:

 

 

> Primera fase: presentació de pre-projectes

 

Idensitat i Centro Huarte seleccionaran tres de les propostes rebudes, que passaran a la segona fase i rebran una remuneració de 200€ perquè puguin desenvolupar i ampliar el pre-projecte presentat.

 

 

> Segona fase: desenvolupament de les propostes seleccionades

 

En aquesta fase es podran mantenir converses per tal d’ajustar la proposta a desenvolupar al marc proposat per l’organització. D’aquests 3 projectes, se n’escollirà un per portar-lo a terme.

 

 

La proposta d’Estètiques Transversals es fonamenta en la dimensió transversal de l’art per articular experiències i accions, que incideixen en elements singulars a partir de temàtiques comuns i estratègies compartides entre els diversos agents que hi participen. 

 

Es porta a terme en ciutats mitjanes, en aquest cas les localitats d’Huarte, Burlada i Villava unides pel curs del riu Arga, com a generadores d’espais socials, culturals i mediambientals en el límit entre el natural, el rural i l’urbà

 

Partint d’aquesta convocatòria oberta, el projecte a desenvolupar ha de tenir com a focus d’interès el nou ecosistema forjat entre aquestes tres localitats a rel de la modificació en els comportaments socioculturals vinculats al lloc, a causa del canvi dels hàbits forçats pel control de la mobilitat, la disminució de la interacció social, així com altres circumstàncies derivades del context globalitzat de pandèmia.

 

El projecte seleccionat treballarà a partir d’aquest context i en relació a la temàtica proposada, Immunitat-Comunitat, sobre les tensions, paradoxes o connexions que es generen entre aquests termes, posats en relació amb el riu Arga, com a context i metàfora de l’espai comú, i amb la idea de les cures, que es comparteix amb Who Cares, el programa marc d’aquesta edició.

 

Pel que fa a la metodologia, es defineix a partir de tres eixos comuns: l’articulació d’una residència artística temporal mitjançant la participació d’un/a artista o col·lectiu com a creador i investigador en el context; la configuració d’un node local, que compta amb la implicació de diferents agents actius en el territori, i l’articulació de transferència de coneixements i aprenentatges vinculats a altres àmbits o temàtiques, anomenats dispositius d’accions de mediació.

 


 

Dates: Fins el 23 de juny (termini per a la presentació de pre-projectes)
Centro de Arte Contemporáneo de Huarte (Calvario, 2. 31620. Huarte, Navarra) i altres equipaments gestionats per la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona

> La residència es desenvoluparà entre octubre de 2021 i abril de 2022

 

Organitza: Idensitat i Centro Huarte
En el marc de: Aquesta quarta edició d’Estètiques Transversals forma part del projecte europeu de col·laboració Who Cares?
Més informació:

 

> Idensitat: idensitat/estetiques-transversals/idensitat-centro-huarte/inmunitat-comunitat

> Centro Huarte: centrohuarte/esteticas-transversales-inmunidad-comunidad

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb convocatòries de Centro Huarte

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.