14 octubre, 2021
Notícia

Rehacer y Expandir la Mediación Cultural. Publicació

Aquesta publicació recull els resultats de la recerca i les eines extretes del procés d'aprenentatge del projecte Rehacer y Expandir la Mediación Cultural, desenvolupat per AMECUM al CRA-Matadero Madrid amb el suport de la Fundación Carasso.

Elaborada a manera de cartografia d’experiències que permet diversificar les possibilitats professionals de les mediadores i educadores, aquesta publicació de l’Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid (AMECUM) és fruit d’un procés de investigació-acció desenvolupat al Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid entre gener i juliol de 2021 amb el suport de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

 

El projecte Rehacer y expandir la mediación cultural. Nuevas prácticas para un nuevo marco cultural neix amb l’objectiu d’interrogar-se sobre com el canvi de paradigma viscut durant el 2021 i la pandèmia Covid ha afectat la mediació cultural com a ecosistema, entenent aquest moment com a una oportunitat per repensar una disciplina que es caracteritza per ser en si mateixa una eina d’empoderament i transformació social. El punt de partida d’aquesta investigació-acció és l’estudi realitzat per AMECUM entre abril i maig de 2020, Informe sobre la Situación Laboral de las educadoras y mediadoras Culturales en el marco del COVID-19, i les necessitats detectades en aquest diagnòstic desenvolupat en plena pandèmia, on es denunciava un deteriorament extrem de les condicions professionals de les educadores i mediadores culturals.

 

Per elaborar aquesta reflexió sobre cap a on havia d’orientar-se la pràctica de la mediació cultural en el nou escenari, l’equip motor d’AMECUM (format per Beatriz Martins, Yolanda RiquelmeJara Blanco Aguilar) ha abordat la problemàtica des de diverses perspectives i metodologies, organitzant el projecte en 3 nivells d’actuació, que donen lloc als 3 capítols de la publicació:

 

 

Treball de camp amb agents i projectesCAPÍTOL 1. GLOSSARI

Un primer nivell d’actuació ha estat el procés de recerca basat en el treball de camp amb agents i projectes d’interès, articulat entorn d’una sèrie de converses i entrevistes al voltant de 5 problemàtiques específiques: Accesibilitat, Cos, Virtualitat, Institució, Sustentació material/emocional de les mediadores.

 

Les conclusions d’aquests conversatoris, mantinguts per l’equip motor d’AMECUM amb 42 dels 68 agents, col·lectius i institucions participants en el treball de camp, es recullen a manera de glossari:

 

Bretxa digitalEstratègies de mediacióMedició d’impactes
Canvi de paradigmaExpandir la mediacióOportunitat
CodissenyHiperproductivitatPerifèries
Contextos/públics Impacte de la virtualitatPrecarietat
CoresponsabilitatIncidència políticaProcés lent
EcosistemaAllò ruralTerminologia

Participants en la redacció dels textos:

 

Alba Cacheda (sòcia AMECUM, La Merienda), Laura José i Miriam Chiva (A la Fresca!), Aurelia Diaz, Conxeta Vivó i Virginia Alonso (Akana Colectivo Agroafectivo), Arantza Martínez (sòcia AMECUM), Laura Szwarc (sòcia AMECUM, Akántaros), Clara López Basanta i Myriam González Sanz (Associació Catalana d’Educació Patrimonial-ACEP), Alfredo Miralles (Aula de las Artes-UC3M), Ricardo Antón (ColaBoraBora), Costa Badía, Marta Gelabert (Createctura), Rufino Ferreras (EducaThyssen), David G. Ferreiro i Hadriana Casla (El Cubo Verde), Pere Viladot (El museo transformador), Laura Donis (Empower Parents), Joan Ivern (Experimentem amb l’Art), Eva Caballero (socia AMECUM), Marta García Cano i Ana Cebrián (Facultat d’Educació UCM, Educación Pantono), Sara Cabanes (Fundación Telefónica – Àrea de Cultura Digital), Sara Martín Terceño (sòcia AMECUM, GAS – Grupo de Aprendizaje Sostenido), Laura Ramírez Ashbaugh, Marta Álvarez, Amparo Moroño (sòcia AMECUM, Habitar el Palacio), Sofía de Juan (hablarenarte/Escuela de Atención Mutua), Jaime Capilla, Mercedes Álvarez Espáriz (Matadero Madrid – Gestió de públics), Christian Fernández Mirón i Patricia Raijenstein (sòcias AMECUM, Mediación extendida), Javier Laporta (Medialab-Prado), Cristina Gutiérrez Andérez (Museo Reina Sofía-Àrea d’Educació), José Luis Roncero (Moviltik), Encarna Lago (Red Museística Provincial de Lugo), Ruth Azcárate Miguel (Museos de Tenerife), Miren Muñoz Vitoria (sòcia AMECUM) i Laura Kumin (Paso a 2), Paloma Manzaneda (Pedagogías invisibles), Ángel Astorqui (Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria-PECCA i La Ortiga Colectiva), Cristian Añó (Polièdrica), Sara Álvarez Gómez (Proyecto Cammïnus), Pablo Gutiérrez del Álamo (Red Planea/Lo que puede una escuela), Mar BarcelóRosa García (Sa Galania), i Xirou Xiao.

 

 

Grup d’Aprenentatge EstableCAPÍTOL 2. GRUP D’APRENENTATGE

Un segon nivell d’actuació de “Rehacer y Expandir” ha estat el Grup d’Aprenentatge Estable, seleccionat mitjançant convocatòria oberta, que s’ha reunit entre febrer i juliol de 2021 de manera quinzenal, acompanyant el procés de recerca amb la seva presència en totes les autoformacions (un altre dels nivells del projecte recollit en el Capítol 3) i relatant les conclusions en aquest capítol.

 

Conformat per 15 persones interessades en la mediació, l’educació, la gestió cultural, la intersecció de pràctiques culturals i científiques, etc., el Grup d’Aprenentatge es va reunir durant 4 mesos, presencialment des de Madrid i en format virtual des de Bilbao, Guadalajara, Palma, València i Vitòria. Inicialment, es va partir de les experiències personals per a, després, analitzar cadascuna de les autoformacions programades en paral·lel a la recerca.

 

Aquest capítol pretén aglutinar les conclusions obtingudes al llarg del procés.

 

29 claus conceptuals (també poden ser anomenades eines i propostes) construïdes col·lectivament i que han estat redactades com una veu coral per part del grup d’aprenentatge. Són el resultat de reflexions flexibles, obertes i subjectives, i suposen propostes d’acció i/o nous punts de partida que volen servir d’inspiració per repensar les pràctiques d’educadores i mediadores culturals.

 

Les claus/etiquetes permeten classificar de manera senzilla aquestes 29 eines i destacar conceptes que s’entenen com a imprescindibles a l’hora de pensar la pràctica de mediació.

Accessibilitat

Suport mutu

Comunicació

Cos

Emoció

Format híbrid

Habitar

Incomoditat

Institució

Interdisciplinar

Llenguatge comú

Xarxa

Virtual

Juntament amb les membres de l’equip motor AMECUM -Beatriz Martins OrozcoYolanda Riquelme García (La Liminal), i Jara Blanco Aguilar– els i les coautorxs dels textos d’aquest capítol són els i les integrants estables del Grup d’Aprenentatge:

 

Alba Cacheda, Aiskoa Pérez Alonso, Anna Aguiló (Planet Tuna), Christian Fernandez Mirón, Jesús Morate Roldán, María R. Limón, Miren Muñoz Vitoria, Silvia Siles Moriana, Sara Arias Ortega (Pimpilipausa), Sara Martín Terceño, Oihane EspuñezXandra Villar Amigo.

 

 

AutoformacionsCAPÍTOL 3: VIURE DE LA MEDIACIÓ

El procés d’investigació-acció que ha donat lloc a la publicació també ha inclòs un cicle d’autoformacions en les quals mediadores i agents culturals afins han compartit els seus aprenentatges professionals. Aquests espais formatius han adoptat el format de taller entre iguals i han abordat les mateixes temàtiques de la recerca.

 

1

Accesibilidad 360

amb Artaziak

2

El cuerpo en mediación: la distancia íntima

amb Aitana Cordero

3

Nuevos formatos para nuevas prácticas de mediación cultural

amb Desmusea

4

Rehacer y expandir la mediación de forma situada

amb Idensitat i Centro Huarte

5

Vivir de la mediación

Sessió dedicada a la construcció d’una proposta de creació col·lectiva a partir dels coneixements i experiències dels i les assistents.

El resultat de l’autoformació 5, Vivir de la mediación, es pot veure en aquest últim capítol. La sessió va comptar amb l’acompanyament de Galaxxia -xarxa de treballadores culturals que incorporen la pràctica de les cures com a via d’acció, reflexió i posicionament- per al dissseny del Cuaderno de herramientas de cuidados (l’adaptació del fanzine original s’inclou a la publicació), i es va organitzar una taula de condicions materials dinamitzada per AMECUM i registrada gràficamente amb els dibuixos de l’il·lustradora Antonia Santolaya.

 

 

 

Dates: Gener-juliol 2021

 

Publica: AMECUM

 

A càrrec de: Equip motor AMECUM (Beatriz Martins, Yolanda RiquelmeJara Blanco)

 

Participa:

 

> Textos Capítol 1. Glossari

 

Alba Cacheda (AMECUM, La Merienda), Laura José i Miriam Chiva (A la Fresca!), Aurelia Diaz, Conxeta Vivó i Virginia Alonso (Akana Colectivo Agroafectivo), Arantza Martínez (AMECUM), Laura Szwarc (AMECUM, Akántaros), Clara López Basanta i Myriam González Sanz (ACEP), Alfredo Miralles (Aula de las Artes-UC3M), Ricardo Antón (ColaBoraBora), Costa Badía, Marta Gelabert (Createctura), Rufino Ferreras (EducaThyssen), David G. Ferreiro i Hadriana Casla (El Cubo Verde), Pere Viladot (El museo transformador), Laura Donis (Empower Parents), Joan Ivern (Experimentem amb l’Art), Eva Caballero (AMECUM), Marta García Cano i Ana Cebrián (Facultat d’Educació UCM, Educación Pantono), Sara Cabanes (Fundación Telefónica – Àrea de Cultura Digital), Sara Martín Terceño (AMECUM, GAS – Grupo de Aprendizaje Sostenido), Laura Ramírez Ashbaugh, Marta Álvarez, Amparo Moroño (AMECUM, Habitar el Palacio), Sofía de Juan (hablarenarte/Escuela de Atención Mutua), Jaime Capilla, Mercedes Álvarez Espáriz (Matadero Madrid-Gestió de Públics), Christian Fernández Mirón i Patricia Raijenstein (AMECUM, Mediación extendida), Javier Laporta (Medialab-Prado), Cristina Gutiérrez Andérez (Museo Reina Sofía-Àrea d’Educació), José Luis Roncero (Moviltik), Encarna Lago (Red Museística Provincial de Lugo), Ruth Azcárate Miguel (Museos de Tenerife), Miren Muñoz Vitoria (AMECUM) i Laura Kumin (Paso a 2), Paloma Manzaneda (Pedagogías invisibles), Ángel Astorqui (PECCA i La Ortiga Colectiva), Cristian Añó (Polièdrica), Sara Álvarez Gómez (Proyecto Cammïnus), Pablo Gutiérrez del Álamo (Red Planea/Lo que puede una escuela), Mar Barceló i Rosa García (Sa Galania), i Xirou Xiao

 

> Coautorxs Capítol 2. Grup d’Aprenentatge

 

Alba Cacheda, Aiskoa Pérez Alonso, Anna Aguiló (Planet Tuna), Christian Fernandez Mirón, Jesús Morate Roldán, María R. Limón, Miren Muñoz Vitoria, Silvia Siles Moriana, Sara Arias Ortega (Pimpilipausa), Sara Martín Terceño, Oihane Espuñez y Xandra Villar Amigo, juntament amb el grup motor AMECUM, Beatriz Martins Orozco i Yolanda Riquelme García (La Liminal), i Jara Blanco

 

> Capítol 3. Viure de la Mediació

 

Galaxxia/Cuaderno de herramientas de cuidados

Antonia Santolaya/il·lustracions

 

Col·labora: Centro de Residencias Artísticas (Matadero Madrid)

 

Suport: Fundación Daniel y Nina Carasso

 

Més informació i accés a la publicació: amecum/rehacer-y-expandir-la-mediacion-cultural

 

 

 

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.